Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นนโยบายทองคำ ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักประกันการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูพื้นที่
สำหรับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ และหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรทำเหมืองแร่
12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
24 ตุลาคม 2560
เวลา 13:32 น.
์์Napath Krutnui 1798 202.176.81.56

ดูแลโดย : Webmaster