Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นนโยบายทองคำ ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่ท้องถิ่น
กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรแร่ทองคำ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ทองคำ
12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
24 ตุลาคม 2560
เวลา 10:06 น.
Napath Krutnui 1151 202.176.81.56

ดูแลโดย : Webmaster