Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งแร่ 11 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
12 กรกฎาคม 2560
เวลา 15:03 น.
นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ 1685 119.63.78.248

ดูแลโดย : Webmaster