Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม 15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
23 สิงหาคม 2560
เวลา 14:06 น.
ยุทธศิลป์ รักญาติ 441 119.63.78.248
18 สิงหาคม 2560
เวลา 17:06 น.
ดิเรก รัตนวิชช์ 93 33.85 101.109.166.122

ดูแลโดย : Webmaster