Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
-ร่าง- ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขาย หรือจำหน่าย หรือปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ก่อนขาย หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น แก่ทางราชการ เกี่ยวกับแร่หรือของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. .... 1 กุมภาพันธ์ 2562 16 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
ยังไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น

ดูแลโดย : Webmaster