Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ ขนาดพื้นที่ ชนิดแร่ วิธีการขุดหาแร่รายย่อย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560 9 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
22 สิงหาคม 2560
เวลา 22:50 น.
อรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ 3311 183.88.45.30

ดูแลโดย : Webmaster