Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่
การกำหนดราคาตลาดแร่ รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2560
15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
30 สิงหาคม 2560
เวลา 23:59 น.
ธรบดินทร์ ยุระดา 1519 124.120.71.46
30 สิงหาคม 2560
เวลา 23:50 น.
สมศักดิ์ มธุรนานนท์ 1458 124.120.73.69
30 สิงหาคม 2560
เวลา 23:43 น.
ประสงค์ สุภาผล 875 27.145.147.126
30 สิงหาคม 2560
เวลา 07:07 น.
วันเพ็ญ มีศรีดี 2703 58.11.178.231
29 สิงหาคม 2560
เวลา 00:33 น.
นันทวุฒิ กุลชนะจิโรจน 1617 171.97.148.89
28 สิงหาคม 2560
เวลา 04:46 น.
อารมย ฉัตรศานติกุล 9813 27.145.9.253
15 สิงหาคม 2560
เวลา 13:38 น.
ยุทธศิลป์ รักญาติ 920 119.63.78.248

ดูแลโดย : Webmaster