Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอครอบครอง การขายและการขนแร่เป็นกรณีพิเศษ 16 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
25 สิงหาคม 2560
เวลา 12:54 น.
ยุทธศิลป์ รักญาติ 350 119.63.78.248
17 สิงหาคม 2560
เวลา 11:15 น.
ยุทธศิลป์ รักญาติ 261 119.63.78.248

ดูแลโดย : Webmaster