Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับช่วงการทำเหมืองและเลิกรับช่วงการทำเหมือง พ.ศ.2560 28 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
9 ตุลาคม 2560
เวลา 10:21 น.
ถาวร นิลชา 1021 101.51.246.40

ดูแลโดย : Webmaster