Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรหลายรายร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน พ.ศ. ....
27 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
31 ตุลาคม 2560
เวลา 16:12 น.
นายฐานันดร ผลวงษ์ 2164 159.192.225.140

ดูแลโดย : Webmaster