Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login
กลับหน้าหลัก Public Hearing ..คลิ๊กที่นี่..
ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2560 20 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น...สิ้นสุดลงแล้ว
รายการแสดงความคิดเห็น
วันที่ชื่อ ขนาดข้อความขนาดไฟล์(Kb) IP-Address
5 กรกฎาคม 2560
เวลา 20:49 น.
นางสาวฐิตินันท์ บางจาก 33 110.169.40.122
5 กรกฎาคม 2560
เวลา 20:46 น.
ปริชาติ แข็งแรง 720 171.97.26.123
5 กรกฎาคม 2560
เวลา 20:39 น.
สุธาสินี เกตุแก้ว 608 171.97.148.66
5 กรกฎาคม 2560
เวลา 11:00 น.
ยุทธศิลป์ รักญาติ 498 119.63.78.248
22 มิถุนายน 2560
เวลา 09:43 น.
นายกิตติศักดิ์ รอดครุฑา 1521 171.4.247.150
21 มิถุนายน 2560
เวลา 12:41 น.
สิทธิชัย ศรีสนิท 107 10.21.0.182

ดูแลโดย : Webmaster